Ważna prośba do Uczniów i Rodziców

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

w związku z termomodernizacją, dzięki ŻYCZLIWOŚCI dyrektorów szkół opolskich, nasze zajęcia odbywają się w kilku budynkach zastępczych. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w nich GOŚĆMI, dlatego:

- zachowujmy ciszę na korytarzach szkolnych – oprócz naszych zajęć trwają tam zajęcia wynikające z planu danej szkoły;
- nie gromadźmy się niepotrzebnie na korytarzach – nie utrudniajmy pracy ekipom sprzątającym.

 

Dodatkowo w PLO nr 1, gdzie odbywają się zajęcia zbiorowe, wprowadzamy następujące zasady: 
•    Wszyscy uczniowie i ich rodzice oczekują na zajęcia w świetlicy na parterze (nie pod salami). Uczniów PSM I st. ze świetlicy do sal lekcyjnych i z powrotem przeprowadzają nauczyciele-teoretycy. Uczniowie PSM II stopnia pojawiają się pod salą lekcyjną najwcześniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć zbiorowych.
•    Rodzice/opiekunowie przyprowadzają swoje dzieci do świetlicy na parterze i tam czekają na ich powrót z zajęć.
•    Lekcje kończą się najpóźniej o godz. 20:30.
•    Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć i przerw w ramach tzw. bloków przedmiotowych. Przed i po zajęciach za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają rodzice/opiekunowie.

 

Dyrekcja PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu