Egzamin wstępny do SM II stopnia tylko praktyczny! Egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej się nie odbędzie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872) EGZAMIN WSTĘPNY do SM II stopnia został OGRANICZONY i będzie obejmował wyłącznie:

  1. - w specjalnościach instrumentalistyka i wokalistykaegzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
  2. - w specjalności rytmikaegzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki.
  3. Oznacza to, że egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej się nie odbędzie.
  4. Wciąż czekamy na decyzję MKiDN w sprawie terminów badania przydatności i egzaminów wstępnych.