WOKÓŁ DATY URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA

Zdjęcie pomnika Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich w Warszawie

1 marca 2021 r. przypada 211 rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich. Fryderyk Franciszek Chopin był synem Francuza, Mikołaja (Nicolasa) Chopina oraz Polki, Tekli Justyny z Krzyżanowskich. Urodzony 1 marca 1810 r. (lub 22 lutego 1810 r.) w Żelazowej Woli, zmarł 17 października 1849 r. w Paryżu.


Za datę urodzin Fryderyka Chopina przyjmuje się 1 marca 1810 r., jednak według akt stanu cywilnego parafii brochowskiej, gdzie mały Frycek był chrzczony, data jego urodzenia przypada na dzień 22 lutego 1810 roku.


Kopia metryki urodzenia Fryderyka Chopina
grafika ze strony: http://fryderykchopin.weebly.com

Cywilny akt urodzenia Fryderyka brzmi następująco:


Roku Tysiąc Ośmsetnego Dziesiątego, Dnia Dwudziestego trzeciego Miesiąca Kwietnia o Godzinie trzeciey popołudniu. Przed Nami Proboszczem Brochowskim Sprawującym Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Parafii Brochowskiey Powiatu Sochaczewskiego w Departamencie Warszawskim. Stawili się Mikołay Chopyn Oyciec lat Mający Czterdzieści, we Wsi Żelazowey Woli zamieszkały i okazał nam dziecię płci męskiey, które Urodziło się w Domu iego, w Dniu Dwudziestego drugiego Miesiąca Lutego, o Godzinie szostey Wieczorem Roku bieżącego, Oświadczając iż jest spłodzone z niego y Justyny z Krzyżanowskich, liczącey lat Dwadzieścia Osiem iego Małżonki y że życzeniem iego iest nadać mu dwa Imiona Frydrych Franciszek. Po Uczynieniu powyższego Oświadczenia i okazania nam Dziecięcia, w przytomności Józefa Wyrzykowskiego Ekonoma liczącego lat Trzydzieści ośm Tudziez Fryderyka Gerszta który Rok Czterdziesty Skończył, obydwóch w Wsi Żelazowey Woli zamieszkałych, Oyciec i Obadwa Świadkowie po przeczytaniu ninieyszego Aktu Urodzenia Stawającym, wyznali iż pisać umieją, Ten Akt Ninieyszy podpisaliśmy. Xiądz Jan Duchnowski Proboszcz Brochowski Sprawujący Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. Mikołay Chopin oyciec.


Nieścisłości w metryce Fryderyka nie należy się dziwić, gdyż podobne pomyłki w aktach metrykalnych były w owych czasach zjawiskiem bardzo częstym. Mimo tej rozbieżności uznawana jest data, którą celebrował sam kompozytor i jego rodzina, czyli pierwszy dzień marca. Tę datę wymienia matka, Justyna Chopinowa w liście do syna z początku 1837 roku, siostra Ludwika w 1842 w liście do brata, a także on sam podaje ją w oficjalnym liście do Towarzystwa Polsko-Litewskiego w Paryżu z 16 stycznia 1833 roku, który podpisał:


Zostaję z głębokim uszanowaniem prawdziwym sługą, F. F. Chopin, urodzony dn. 1 marca
1810 r. we wsi Żelazowa Wola w województwie mazowieckim.


Przy okazji kolejnych rocznic chopinowskich niepewna data urodzin kompozytora zaprząta umysły chopinologów i miłośników jego muzyki.

Pewne jest to, że utwory Fryderyka Chopina są znane na całym świecie i niezmiennie stają się inspiracją dla nowych pokoleń artystów.


zapis nutowy utworu Fryderyka Chopina
grafika ze strony https://www.lazienki-krolewskie.plFryderyk Chopin – Koncert fortepianowy e-moll op. 11 cz. I


Yevheniia Slipko – fortepian

Mateusz Rożek – realizacja partii orkiestry