Wycieczka do opery

Uczniowie niepełnoletni wyjeżdżający w dniu 12 grudnia 2019 r.

na wycieczkę do opery wrocławskiej

zobowiązani są do dostarczenia zgody na wyjazd podpisanej przez rodziców/opiekunów

do dnia 22 listopada 2019 r.

Zgodę należy dostarczyć do sekretariatu lub do p. Wiesławy Pośpiech.

Brak zgody oznacza rezygnację z wycieczki.