Wyniki Szkolnego Konkursu Solfeżowego

Wyniki SZKOLNEGO KONKURSU SOLFEŻOWEGO

zostaną podane w wiadomości elektronicznej na platformie dziennika elektronicznego najpóźniej do wtorku 10 marca 2020 r.