WYPOŻYCZANIE INSTRUMENTÓWWypożyczanie instrumentów: skrzypce i altówki

wtorki w godzinach  17.00 - 18.00

 sala 201