Zajęcia edukacyjne po feriach


Dyrekcja PSM informuje, że od 18 stycznia 2021 roku zajęcia  edukacyjne odbywać się będą

według zasad obowiązujących przed feriami.