WSZYSTKIE ZAJĘCIA OGÓLNOMUZYCZNE

Od dnia 4 maja 2020 roku wszystkie zajęcia ogólnomuzyczne będą prowadzone w trybie online. Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Dyrektora nr 19/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku.