Zawieszenie zajęć

W  związku z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dniach 12 - 25 marca 2020 r. zajęcia w PSM I i II stopnia w Opolu są zawieszone.


Decyzja Ministra o zamknięciu szkół skutkuje również brakiem możliwości ćwiczenia na terenie PSM do odwołania.


W okresie zawieszenia zajęć nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.


Jednocześnie Dyrekcja Szkoły rekomenduje uczniom zaniechanie uczestnictwa w zajęciach w dniu 11 marca 2020 r.


Dodatkowe wytyczne znajdują się w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej.