Zdalne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Informacja o połączeniu zostanie wysłana przez e-dziennik.