Zmiana budynku i sal lekcyjnych

W dniu dzisiejszym (5 września 2019) zajęcia z podanymi niżej nauczycielami
odbywać się będą w następujących szkołach i salach:

Lp.

Imię i nazwisko

szkoła

sala

1

Dominik Tomasiak

LO 2

105

2

Dariusz Kownacki

LO 2

219

3

Mariola Fedorowicz

LO 2

106

4

Magdalena Balcarek

LO 2

220

5

Piotr Waloszczyk

LO 2

218

6

Michał Kowalski

TAK

ang

7

Krystyna Oszczak

TAK

ang

8

Jan Swaton

TAK

6B