X Turniej Pisania Dyktand dla klas III/6  SM I st.

2 czerwca 2022 r.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać drogą elektroniczną

do dnia 25 maja 2022r. na adres: